Ģeotelpiskās informācijas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Ģeotelpisko informāciju izsniedz, ja pieprasījumā norādītajai teritorijai sākot no 2003.gada ir bijis izgatavots topogrāfiskais plāns un attiecīgā topogrāfiskā informācija iekļauta Rīgas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē. Pēc pieprasījuma saņemšanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments izvērtē vai pieprasījums atbilst šādiem kritērijiem:

pieprasītājs ir noslēdzis sadarbības līgumu par projekta izstrādi valsts vai pašvaldības noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti u.tml.);

pieprasītājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, kurai informācija nepieciešama normatīvos aktos noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti, metu konkursi u.tml.);

pieprasītājs ir studējoša persona (turpmāk - students), kurai dati nepieciešami diplomdarba vai studiju darba izstrādei.
Pēc pieprasījuma izvērtēšanas atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam un 30.08.2011. MK noteikumiem Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” tiek izsniegta licence vai atļauja par ģeotelpiskās informācijas izmantošanu (turpmāk - Licence). Ģeotelpiskā informācija tiek sagatavota *.dgn vai *.dwg datņu formātā un nodrošināta iespēja to lejupielādēt internetā vai saņemt klātienē, iekopējot to pieprasītāja elektroniskā datu nesējā.
Studentiem Licences parakstīšana un informācijas izsniegšana tiek nodrošināta tikai klātienē.
Dati tiek izsniegti bez maksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma pieprasītājam ir jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

pieprasītājs ir noslēdzis sadarbības līgumu par projekta izstrādi valsts vai pašvaldības noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti u.tml.);

pieprasītājs ir valsts vai pašvaldības iestāde, kurai informācija nepieciešama normatīvos aktos noteikto uzdevumu izpildei (lokālplānojumi, skiču projekti, metu konkursi u.tml.);

pieprasītājs ir studējoša persona, kurai dati nepieciešami diplomdarba vai studiju darba izstrādei.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija