Pašvaldības atbalsta saņemšana bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam
Izvēlētā teritorija: Auces novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības atbalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam (Auces novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžugimenē vai pie aizbildņa  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu: 1) patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 2.Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai. Pabalstu izmaksā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. 3.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību)  ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pašvaldības sociālais dienests ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta  piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt pabalstu.
Izvēlētā teritorija: Auces novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pilngadību sasniegušais bērns bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, lēmuma par ārpusģimenes aprūpes izbeigšanu kopiju vai norakstu, dzīvojamās telpas īres līguma kopija, izziņu par to, ka bērns turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestādē un ir sekmīgs tās audzēknis, koledžā vai augstskolā un ir sekmīgs tās students.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Auces novada Sociālais dienests
Auces novada Sociālā dienesta Bēnes klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Ķeveles klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Lielauces pagasta klientu apkalpošanas punkts
Parādīt visus...
Pasts Auces novada Sociālais dienests
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Sociālais dienests ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā izskata iesniegumu un iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par:
1) vienreizēja pabalsta piešķiršanu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
2) vienreizēja pabalsta piešķiršanu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
3) pabalsta piešķiršanu ikmēneša izdevumiem bāreņiem - mācību iestāžu audzēkņiem;
4) pabalsta piešķiršanu dzīvojamās telpas īres ikmēneša izdevumu segšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pakalpojuma pieprasītāju informē par pieņemto lēmumu. Pabalstu pārskaita uz personas norādīto bankas kontu vai izmaksā skaidrā naudā kasē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Auces novada Sociālais dienests
Auces novada Sociālā dienesta Bēnes klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Īles pagasta klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Ķeveles klientu apkalpošanas punkts
Auces novada Sociālā dienesta Lielauces pagasta klientu apkalpošanas punkts
Parādīt visus...
Pasts Auces novada Sociālais dienests
Adrese: Raiņa iela 12, Auce, Auces nov., LV-3708
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: