Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrēšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Līvānu pilsētā un/vai ciemos – Jersikā, Upeniekos, Rožupē, Rudzātos, Sutros, Jaunsilavās un Turkos un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākumos ietilpst nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību vides aizsardzības prasībām. Fiziskām un juridiskām personām, kuras kā decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājumu izmanto krājtvertni vai septiķi, ir jānodrošina uzkrāto notekūdeņu regulāra izvešana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskas un juridiskas personas, kuru īpašums atrodas Līvānu pilsētā un/vai ciemos – Jersikā, Upeniekos, Rožupē, Rudzātos, Sutros, Jaunsilavās un Turkos un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments