Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas reģistrēšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Līvānu novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā” noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Līvānu novada pašvaldībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no  tā  saņemšanas  dienas.  Iesniegums  tiek  uzskatīts  par  saņemtu  ar  brīdi,  kad  ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments