Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas reģistrēšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Līvānu novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā” noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Līvānu novada pašvaldībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no  tā  saņemšanas  dienas.  Iesniegums  tiek  uzskatīts  par  saņemtu  ar  brīdi,  kad  ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Asenizators  ir  tiesīgs  apstrīdēt  reģistrācijas  anulēšanas  faktu, 15(piecpadsmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas, iesniedzot rakstveida iesniegumu  Līvānu  pašvaldības  izpilddirektoram,  kurā  tiek  norādīts  lūguma pamatojums  un  ziņas  par  iesniegumā  ietvertajiem  apgalvojumiem.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Līvānu novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.24.