Pabalsts donoriem (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Pabalsts donoriem tiek izmaksāts personām, kuras ir nodevušas asinis  Līvānu novadā organizētajās donoru dienās SIA „Līvānu slimnīca”.
Pabalsta apmērs donoriem par vienu asins nodošanas reizi ir 7 EUR.
Pabalsts  donoriem  tiek  izmaksāts  pēc  katras  asins  nodošanas  reizes, uzrādot Līvānu novada domes grāmatvedībā: veselības  aprūpes  iestādes  izsniegtu  apliecinošu  dokumentu  par asins nodošanu, personu apliecinošu dokumentu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personām, kuras ir nodevušas asinis  Līvānu novadā organizētajās donoru dienās SIA „Līvānu slimnīca”.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
(Līvānu novada dome; saistošie noteikumi; 11; 2015.04.30.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Līvānu novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.06.