Ziemassvētku pabalsts politiski represētajai personai (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Ziemassvētku pabalstu personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērnam ar invaliditāti, politiski represētajai personai piešķir vienu reizi gadā pirms Ziemassvētkiem un tā apmērs ir 30 EUR.
Vienai personai tiek izmaksāta tikai viena pabalsta summa.
Pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām un uzrādīto personas atbilstošā statusa apliecinošu dokumentu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Līvānu novadā deklarēta politiski represēta persona, kurai statuss piešķirts saskaņā ar likumu „Par politiski represētās  personas  statusa  noteikšanu  komunistiskajā  un  nacistiskajā  režīmā cietušajiem”.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.
Atgādinājums
Vienai personai tiek izmaksāta tikai viena pabalsta summa.
Normatīvie akti
Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
(Līvānu novada dome; saistošie noteikumi; 11; 2015.04.30.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Līvānu novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.24.