Ziemassvētku pabalsts audžuģimenēm (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Īss apraksts:
Ziemassvētku pabalstu audžuģimenēm piešķir par katru audžuģimenē ievietoto bērnu 15,00 EUR apmērā.
Pabalstu piešķir bez iesnieguma, pamatojoties uz Līvānu novada Sociālā dienesta sagatavoto sarakstu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimenes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Sociālā dienesta sagatavoto sarakstu un tiek veikts bezskaidras naudas pārskaitījums.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Administratīvās rajona tiesas tiesu namā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas. Persona, kura atrodas ieslodzījuma vietā, pieteikumu tiesā iesniedz pēc ieslodzījuma vietas adreses.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldības materiālās palīdzības pabalstiem Līvānu novadā
(Līvānu novada dome; saistošie noteikumi; 11; 2015.04.30.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Līvānu novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.24.