Pašvaldības piederošo un piekrītošo zemesgabalu iznomāšana (Salas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Salas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pamatojoties uz fiziskās personas vai juridiskās personas iesniegumu, ar Salas novada domes sēdes lēmumu tiek iznomāti pašvaldībai piederošie zemesgabali un nedzīvojamas telpas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešams iesniegums.

Ja iznomā apbūvētu zemesgabalu – dokumentus, kas apliecina personas īpašumtiesības uz attiecīgajām ēkām (būvēm), vai dokumentus, kas apliecina personas lietojuma tiesības uz attiecīgajām ēkām, būvēm (darījuma līguma kopija (pirkuma, dāvinājuma līguma kopija u.c.)). Elektroniskam pieteikumam pievienotiem dokumentiem pietiek ar ieskenēto dokumentu.

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums (dzīvokļu īpašnieku vai tiesisko valdītāju saraksts un paraksti) par zemesgabala vai zemesgabala daļas nomu (dokumentu/dokumenta kopiju nepieciešams elektroniski
parakstīt).

Notariāli apliecināta pilnvara (ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona). Dokumentu/dokumenta kopiju nepieciešams elektroniski parakstīt.

Dokumentus, kurus izdevušas pašvaldības iestādes, vai citas valsts iestādes, no iedzīvotāja nepieprasa, bet pārbauda datus attiecīgajā izdevējiestādē (piemēram: valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls NEKĪP, zemesgrāmata, Lursoft).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 66954845
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Nekustamā īpašuma speciāliste
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 65237706, 29262465
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Salas novada pašvaldības pasta adrese
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši iesnieguma veidlapā (iesniegumā) norādītajam
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: 66954845
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Salas novada pašvaldības darba laiks
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Salas novada pašvaldības pasta adrese
Adrese: Susējas iela 9, Sala, Salas pag., Salas nov., LV-5230
Tālrunis: +371 65237700
Fakss: 65231660
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki