Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas anulēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība, kurā tiek norādīts reģistrācijas apliecības derīguma termiņš. Reģistrācijas apliecības īpašnieks var pieteikt augu aizsardzības līdzekļa anulēšanu pirms reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām, norādot iemeslu.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas anulēšanu;
• veic attiecīgus grozījumus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kam ir izsniegta Latvijā reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecība.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma (kamēr nav beidzies augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības derīguma termiņš).

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no dienas, kad augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedzis dokumentus, kas norāda augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības anulēšanas iemeslu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti - iesniegums par augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas anulēšanu, norādot iemeslu

Pakalpojums ir bezmaksas
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki