Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņa
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tiek izsniegta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecība, kurā tiek norādīts apliecības īpašnieka vārds un uzvārds vai nosaukums.
Lai reģistrācijas apliecības derīguma termiņa laikā reģistrācijas apliecību nodotu citai personai, pašreizējais reģistrācijas apliecības īpašnieks iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā attiecīgu iesniegumu.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieka maiņu un izsniedz jaunu reģistrācijas apliecību;
• veic attiecīgus grozījumus Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieks.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma, kamēr augu aizsardzības līdzeklis ir Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu dokumentu saņemšanas Valsts augu aizsardzības dienests pieņem lēmumu par izmaiņu izdarīšanu reģistrācijas apliecībā un paziņo to pašreizējam un nākamajam reģistrācijas apliecības īpašniekam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums par augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības nodošanu citai personai
• Dokumenti ar savu un nākamā apliecības īpašnieka parakstu, tajos norādot:
- reģistrā iekļautā augu aizsardzības līdzekļa tirdzniecības nosaukumu vai nosaukumus, reģistrācijas apliecības numuru un augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas datumu
- pašreizējā reģistrācijas apliecības īpašnieka nosaukumu un adresi un nākamā apliecības īpašnieka nosaukumu un adresi
- dokumentu, kas apliecina augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas dokumentācijas nodošanu un tās pieejamību nākamajam apliecības īpašniekam
- datumu, ar kuru pašreizējais reģistrācijas apliecības īpašnieks nodod visus reģistrācijas apliecības īpašnieka pienākumus nākamajam apliecības īpašniekam
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 55.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki