Grozījumu izdarīšana reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā reģistrētus augu aizsardzības līdzekļus. Reģistrējot augu aizsardzības līdzekli, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi, t. i., norādīti kultūraugi, kaitīgie organismi, lietošanas deva un lietošanas laiks, apstrāžu skaits sezonā un nogaidīšanas laiks līdz ražas novākšanai.
Iesniedzot iesniegumu un nepieciešamo informāciju, augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecības īpašnieks drīkst pieteikt grozījumus reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic novērtējumu grozījumu izdarīšanai augu aizsardzības līdzekļa lietošanas nosacījumos;
• pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Persona, kam ir izsniegta Latvijā reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa reģistrācijas apliecība.
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma, kamēr augu aizsardzības līdzeklis ir Latvijā reģistrēto augu aizsardzības līdzekļu sarakstā.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:
• Lēmums par izmaiņām reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa lietošanas nosacījumos tiek pieņemts:
- 12-18 mēnešu laikā pēc novērtējuma saņemšanas, ja Latvija ir novērtējuma veicēja Ziemeļu zonā
- 120 dienu laikā pēc novērtējuma saņemšanas, ja Latvija ir iesaistītā valsts;
• Lēmums administratīvu grozījumu izdarīšanai reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā tiek pieņemts mēneša laikā pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
• Iesniegums, kurā norāda nepieciešamos grozījumus reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos
• Dokumentācija, lai varētu veikt novērtējumu grozījumu izdarīšanai reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos
• Visas iesniegtās informācijas novērtējums attiecīgajās sadaļās, kuras nepieciešamas grozījumu izdarīšanai reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā un/vai lietošanas nosacījumos
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā:
• no 142,29 EUR līdz 2632,31 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 44., 45., 46. vai 47.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti");
vai
• 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 55.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti"), ja jāizdara tikai administratīvi grozījumi reģistrēta augu aizsardzības līdzekļa dokumentācijā.

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki