Dzīvā organisma atkārtota iekļaušana Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā augu aizsardzībai atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautus dzīvos organismus un bezmugurkaulniekus (piemēram, kukaiņus, ērces, nematodes).
Reģistrējot dzīvo organismu, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi. Lietošanas nosacījumus norāda marķējuma tekstā.
Pēc reģistrācijas apliecības derīguma termiņa beigām dzīvo organismu var atkārtoti iekļaut reģistrā, ja ir saņemts attiecīgs reģistrācijas apliecības īpašnieka iesniegums.
Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• veic novērtējumu lēmuma pieņemšanai;
• pieņem lēmumu par dzīvā organisma atkārtotu iekļaušanu Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā un nosaka tam noteiktus lietošanas nosacījumus;
• apstiprina marķējuma tekstu;
• izsniedz reģistrācijas apliecību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ir dzīvā organisma reģistrācijas apliecības īpašnieks
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā vienu gadu pirms reģistrācijas apliecības termiņa beigām.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc papildu informācijas saņemšanas par dzīvā organisma atbilstību reģistrācijas nosacījumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniedzamie dokumenti
• Iesniegums par dzīvā organisma atkārtotu iekļaušanu Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
• Aktualizēta Ministru kabineta 2004. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 568 1. pielikumā vai 2. pielikumā minētā informācija (dzīvā organisma identitāte un raksturojums, ietekme uz cilvēku veselību un vidi, lietošanas efektivitātes novērtēšana, ražošana un paredzētais lietojums)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Samaksa par pakalpojumu
Par pakalpojumu jāmaksā 142,29 EUR saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta rēķinu, kas izrakstīts, pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 12.jūlija noteikumu Nr.493 “Valsts augu aizsardzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 18.2.apakšpunktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

Rekvizīti samaksai par pakalpojumu
Saņēmējs: Valsts augu aizsardzības dienests
Reģistrācijas Nr. 90000042982
Konta Nr. LV47TREL2160320005000
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Valsts nodevas samaksa
Saskaņā ar Augu aizsardzības likuma 7.panta otro daļu par augu aizsardzības līdzekļa reģistrāciju un uzturēšanu reģistrā jāmaksā valsts nodeva 42,69 EUR, pamatojoties uz Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumu Nr.139 “Noteikumi par valsts nodevas likmēm un to maksāšanas kārtību par augu aizsardzības līdzekļu reģistra, fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesaistīto personu reģistra un koka iepakojuma marķētāju reģistra kārtošanu” 2.punktu (skat. sadaļu "Cita informācija" - "Normatīvie akti").

Rekvizīti valsts nodevas samaksai
Saņēmējs: Valsts kase
Reģistrācijas Nr. 90000050138
Konta Nr. LV37TREL1060160919900
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Ieņēmumu klasifikācijas kods: 9.1.9.9.
Mērķis: Par augu aizsardzības līdzekļu reģistra kārtošanu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pasts
• Klients saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību uz norādīto pasta adresi

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un saņem lēmumu un reģistrācijas apliecību
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus