Dzīvā organisma iekļaušana Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā augu aizsardzībai atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautus dzīvos organismus un bezmugurkaulniekus (piemēram, kukaiņus, ērces, nematodes).
Reģistrējot dzīvo organismu, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi. Lietošanas nosacījumi tiek norādīti marķējuma tekstā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Informācija par publisko reģistru
Augu aizsardzības līdzekļu saraksts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
4