Dzīvā organisma iekļaušana Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā augu aizsardzībai atļauts lietot tikai Augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautus dzīvos organismus un bezmugurkaulniekus (piemēram, kukaiņus, ērces, nematodes).
Reģistrējot dzīvo organismu, tam tiek noteikti lietošanas nosacījumi. Lietošanas nosacījumi tiek norādīti marķējuma tekstā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
• Lēmumu var apstrīdēt Valsts augu aizsardzības dienesta Augu aizsardzības departamenta direktoram viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas, adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006, vai e-pasts: pasts@vaad.gov.lv
• Ārvalstu uzņēmējiem lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja papildus izmantot arī alternatīvu strīdu risināšanas mehānismu (SOLVIT) https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
Valsts augu aizsardzības dienests pārbauda, vai personas iesniegtā informācija nodrošina novērtējuma sagatavošanu par dzīvā organisma un tā iepakojuma atbilstību nosacījumiem, un, ja nepieciešams, pieprasa iesniegt papildu informāciju.
Brīdinājums
Reģistrācijas apliecību un ierakstu reģistrā var anulēt, ja:
• dzīvais organisms neatbilst kādam Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 2.punktā minētajam nosacījumam;
• reģistrācijas apliecības īpašnieks sniedzis nepareizu vai tīši sagrozītu Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumu Nr.568 4.punktā minēto informāciju.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts augu aizsardzības dienests
Kontaktinformācija: Valsts augu aizsardzības dienests

Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006

Tālrunis: 67027406

E-pasts: pasts@vaad.gov.lv

http://www.vaad.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.28.