Paziņošana par teritorijām, kur aug Sosnovska latvānis
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā aizliegts audzēt un ievest invazīvo augu sugu – Sosnovska latvāni. Ikvienam jāinformē Valsts augu aizsardzības dienests par teritorijām, kur aug Sosnovska latvānis, ja viņa rīcībā ir šādas ziņas.
Valsts augu aizsardzības dienests izskata iesniegtās ziņas un iespēju robežās veic ar Sosnovska latvāni invadēto teritoriju uzmērīšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - bez ierobežojuma.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
E-pakalpojums
• Klients ziņas iesniedz, izmantojot tiešsaistes formu Valsts augu aizsardzības dienesta tīmekļvietnē.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums