Maksāšanas paziņojuma par aprēķināto NĪN nosūtīšana (Pļaviņu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Pašvaldības par NĪN apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15.februārim, nosūtot maksāšanas paziņojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Maksāšanas paziņojuma nosūtīšanas pieprasīšana
Pakalpojums tiek sniegts likuma noteiktajā kārtībā bez pieprasīšanas. Maksāšanas paziņojuma nesaņemšanas gadījumā, maksāšanas paziņojuma nosūtīšanai uz faktisko dzīvesvietu, maksāšanas paziņojuma elektroniskai nosūtīšanai - NĪN maksātājs pakalpojumu pieprasa rakstiski, nosūtot iesniegumu pa pastu, iesniedzot klātienē, nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu.
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojumu portāls www.epakalpojumi.lv
Klātiene Pļaviņu novada pašvaldības KAC, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālr.65133054
Darba laiki
            
E-pasts dome@plavinas.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksāšanas paziņojuma nosūtīšana
Maksāšanas paziņojums par nekustamā īpašuma nodokli tiek atkārtoti izsniegts vai nosūtīts, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
Informācija par aprēķināto nodokli (maksāšanas paziņojums), maksājumu informācija un nodokļa kontu stāvoklis ir pieejama arī vietnē www.epakalpojumi.lv
Saņemot maksāšanas paziņojumu klātienē jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums.
Klātiene Pļaviņu novada pašvaldības KAC , Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālr.65133054
E-pasts  dome@plavinas.lv

Pasts Pļaviņu novada dome  Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālr.65133054
Maksājumi: Skatīt maksājumus