NĪN samaksas termiņa pagarināšana un samaksas grafika saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus un vienoties par samaksas grafiku. Pakalpojumu var pieprasīt personas, kam izsūtīti brīdinājumi par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem, bet lēmums par nokavēto maksājumu bezstrīdu piedziņu vēl nav pieņemts, kā arī personas, kam lēmums par nokavēto maksājumu bezstrīdu piedziņu jau pieņemts un nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums.
Termiņš:
Nodokļu maksātājs iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegumu (brīvā formā) par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšanu.
Persona iesniegumu var iesniegt:

E-pakalpojums www.latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Pļaviņu novada pašvaldības KAC, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālr.65133054
E-pasts dome@plavinas.lv
Pasts Pļaviņu novada dome  Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālr.65133054
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Klātiene Pļaviņu novada pašvaldības KAC, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālr.65133054
E-pasts dome@plavinas.lv
Pasts Pļaviņu novada dome  Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120, tālr.65133054
Maksājumi: Skatīt maksājumus