Dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas (Inčukalna novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Personas dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu un ir konstatēts nekustamais īpašums, kurā šī persona dzīvo.
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai nepilsonis, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
Nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Pašvaldība pēc savas iniciatīvas veic dzīvesvietas reģistrāciju personai, kura nav deklarējusi dzīvesvietu, ja tiek konstatēts nekustamais īpašums (ar adresi), kurā šī persona dzīvo. Uzskatāms, ka persona dzīvo tajā nekustamajā īpašumā, kurā tā pavada diennakts atpūtai nepieciešamo laiku vismaz vienu reizi nedēļā vai arī proporcionāli tādu pašu diennakts atpūtai nepieciešamo laiku citā noteiktā laika periodā.

Pašvaldība dzīvesvietu reģistrē, ja par personas faktisko dzīvesvietu ir saņemtas ziņas no valsts vai pašvaldību institūcijām, ārstniecības, izglītības un citām iestādēm vai personas.

Pēc dzīvesvietas reģistrācijas personai, pašvaldība informē personu par dzīvesvietas reģistrāciju.

Dzīvesvietas reģistrācija, ko ir veikusi pašvaldība pēc savas iniciatīvas nav dzīvesvietas deklarēšana un personai joprojām saglabājas pienākums deklarēt dzīvesvietu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Inčukalna novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis: 66954820
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Inčukalna novada dome
Adrese: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna pag., Inčukalna nov., LV-2141
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: