Dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas (Inčukalna novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Inčukalna novada dome
Īss apraksts:
Personas dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu un ir konstatēts nekustamais īpašums, kurā šī persona dzīvo.
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai nepilsonis, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
Nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pašvaldības iestādes lēmumu par dzīvesvietas reģistrāciju persona var apstrīdēt augstakā iestādē, ja tādas nav, lēmums ir pārsūdzams tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Inčukalna novada dome
Kontaktinformācija: Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna novads, LV-2141
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.14.