Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Domstarpību izšķiršana bērnu tiesību aizsardzībā (Babītes novada bāriņtiesa)
Īss apraksts:
• Bērna uzvārda, vārda vai tautības ieraksts, ja vecāki nevar vienoties.
• Domstarpību izšķiršana starp vecākiem bērna aizgādības jautājumos, izņemot par bērna dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes kārtību un aizgādības tiesībām (atsevišķas aizgādības nodibināšana vai aizgādības tiesību atņemšanu).
• Bērna un vecāku/aizbildņa domstarpību izšķiršana.
• Aizbildņa un vecāku domstarpību izšķiršana
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Rīgas rajona Administratīvajā tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010 vai pa pastu.
Atgādinājums
Bāriņtiesa, izšķirot vecāku domstarpības, prioritāri nodrošina bērna tiesību un interešu ievērošanu. Lai pēc iespējas mierīgākā ceļā izšķirtu vecāku domstarpības bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piemēram, psihologu, psihoterapeitu, sociālo darbinieku u.c.
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)
Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 1993.09.01.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.03.14.