Aizbildnības statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Babītes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Aizbildnība (ārpusģimenes aprūpe) (Babītes novada bāriņtiesa)
Īss apraksts:
• Aizbildņa statusa iegūšana.
• Aizbildnības nodibināšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana, atlaišana, atcelšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Izvēlētā teritorija: Babītes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Rīgas rajona Administratīvajā tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010 vai pa pastu.
Atgādinājums
Aizbildņa pienākums ir apgūt aizbildņa apmācības programmu.
Aizbildnis katru gadu līdz 1.februārim, kā arī aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par aizbildnību.
Bāriņtiesa aizbildnim izsniedz aizbildņa apliecību.
Bāriņtiesa ne retāk kā reizi gadā pārbauda bērna dzīves apstākļus
Brīdinājums
Bāriņtiesa pastāvīgi uzrauga aizbildņa rīcību bērna personisko un mantisko tiesību un interešu nodrošināšanā.
Normatīvie akti
Babītes novada bāriņtiesas nolikums
(Babītes novada pašvaldības dome; nolikumi; 0; 2015.01.28.)
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 1998.07.22.)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 2007.01.01.)
Bāriņtiesas darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1037; 2007.01.01.)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 1992.09.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.04.