Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai atzīšana
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauti visi uzņēmumi un objekti, kas iesaistīti jebkurā pārtikas aprites posmā - primārā ražošana, ieguve, pirmapstrāde, apstrāde, pārstrāde, ražošana, iepakošana, uzglabāšana, izplatīšana, transportēšana, pārvietošana pāri valsts robežai, vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, t.sk.sabiedriskā ēdināšana. Dzīvu zivju turēšana un tirdzniecība mazumtirdzniecības vietās var notikt tad, ja pārtikas izplatīšanas uzņēmums noteiktajā kārtībā ir reģistrēts PVD un atbilst visām prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
PVD teritoriālajā struktūrvienībā jāiesniedz:
- pieteikums uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai ar tam pievienotu uzņēmuma,
- personas identitāti apliecinoša dokumenta kopiju.
Atzīšana - PVD izskata pieteikumu un vienojas par atzīšanas procesa uzsākšanu. PVD inspicē uzņēmumu un sagatavo ziņojumu, uz kura pamata tiek sagatavots lēmums. Lēmumu par pagaidu atzīšanas numura piešķiršanu vai atzīšanas atteikuma iemeslu paziņo komersantam. Triju mēnešu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par pagaidu atzīšanas numura piešķiršanu, PVD atkārtoti inspicē uzņēmumu. PVD sagatavo atzīšanas apliecību un datus iekļauj reģistros. Reģistrācija - PVD 10 darba dienā izskata pieteikumu, nepieciešamības gadījumā inspicē uzņēmumu, piešķir reģistrācijas numuru, datus iekļauj reģistrā un sagatavo reģistrācijas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...
E-pasts