Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Ogres novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA
Nosaukums pašvaldībā: Atteikums no pirmpirkuma tiesībām (Ogres novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma pārdevējs vai pircējs, vai viņu pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
• 5 darba dienas (ja pašvaldība neizmanto pirmpirkuma tiesības);
• 20 darba dienas (ja pašvaldība izmanto pirmpirkuma tiesības).
Izvēlētā teritorija: Ogres novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Atteikums no pirmpirkuma tiesībām
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1