Paternitātes noteikšana (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu, vai pamatojoties uz tiesas spriedumu par paternitātes noteikšanu vai paternitātes fakta konstatēšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Pakalpojums tiek pieprasīts klātienē
Nepieciešams klātienē uzrakstīts bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums vai notariāli apstiprināts paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
Iesniegumam pievieno:
- Laulības apliecības kopija, ja vecāki laulību noslēguši pēc bērna dzimšanas – jāuzrāda oriģināls;
- Bērna dzimšanas apliecība – jāiesniedz oriģināls;
- Likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts – jāiesniedz oriģināls.

Iesniegumu paternitātes atzīšanai var iesniegt:
1) reģistrējot bērna dzimšanu,
2) pirms bērna dzimšanas, ja vecāki līdz bērna dzimšanai neplāno noslēgt laulību,
3) pēc tam, kad dzimšana jau reģistrēta.
Ja paternitāte tiek atzīta bērnam, kurš vecāks par 12 gadiem, arī bērnam jāierodas dzimtsarakstu nodaļā , lai rakstiski apstiprinātu piekrišanu paternitātes atzīšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki