Atļaujas izsniegšana ēku būvniecībai (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Par jaunu ēku būvniecības atļaujas izsniegšanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Pašvaldība atbildi pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas iesnieguma iesniedzējs tiek informēts par iesniegtā iesnieguma virzības gaitu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 0; 2014.10.01.)
Vispārīgie būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 500; 2014.10.01.)
Ēku būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 529; 2014.10.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Baltinavas novada dome
Kontaktinformācija: Kārsavas iela 16, Baltinava, LV-4594
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.26.