Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Izziņu izsniedz pēc nekustamā īpašuma nodokļa maksātāja pieprasījuma, galvenokārt, iesniegšanai dalībai valsts vai pašvaldību organizētajās iepirkumu procedūrās, konkursos, valsts institūcijās (Finanšu ministrija, VID), kredītiestādēm, tiesas iestādēm u.c.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs, kura īpašumā, tiesiskajā valdījumā, lietošanā vai nomā ir nekustamais īpašums Baltinavas novada administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē vai elektroniski adresējot brīvā formā noformētu iesniegumu Baltinavas novada domei.
Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Elektroniski nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki