Civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu aktualizēšana un atkārtotu izziņu izsniegšana (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Civilstāvokļa aktu ierakstus dzimtsarakstu nodaļa atjauno pēc ieinteresētās personas lūguma, ja pilnīgi vai daļēji gājuši bojā reģistra eksemplāri.
Reģistrus dzimtsarakstu nodaļa papildina, sakarā ar paternitātes atzīšanu vai noteikšanu, vecāku laulību, adopciju, uzvārda, vārda, tautības ieraksta, pilsonības, personas koda maiņu, laulības šķiršanu un citas civilstāvokļa aktu reģistrā būtiskas ziņas.

Persona var saņemt atkārtotu laulību, dzimšanas vai miršanu apstiprinošu apliecību vai izziņu, ja civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošs dokuments ir nozaudēts un personai jāsaņem pase, jāpierāda radniecība, jākārto mantojuma lieta u.tml. gadījumos.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Klātienē jāiesniedz rakstisks iesniegums, pievienojot šādus dokumentus:
- Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls;
- Iesniegums par ieraksta atjaunošanu, papildināšanu vai labošanu, atkātotas izziņas nepieciešamību;
- Dokuments, kas pamato civilstāvokļa reģistra ieraksta papildināšanas vai labošanas, izziņas izsniegšanas nepieciešamību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Informācija par izpildīto pakalpojumu tiek sniegta iesniedzēja norādītajā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki