Izziņa par ģimenes sastāvu (Baltinavas novada dome)
Izvēlētā organizācija: Baltinavas novada dome
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par ģimenes sastāvu - vecāki, laulātais, bērni un Jūsu deklarētās dzīvesvietas adrese.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Izziņa tiek izsniegta iesnieguma iesniegšanas dienā vai iespējami īsākā laika posmā, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
- Fiziska persona, pieprasot vai saņemot ziņas, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet viņas pilnvarota persona – pilnvaru un personu apliecinošu dokumentu.
- Persona iesniedz iesniegumu iestādei, pamatojot informācijas saņemšanas nepieciešamību, ja informāciju saņem par citām personām.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Saņemšanas solis
Izziņa tiek izsniegta papīra vai elektroniskā veidā, saskaņā ar iesniedzēja norādīto.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Baltinavas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 66954808
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene Baltinavas novada domes pakalpojumi
Adrese: Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., LV-4594
Tālrunis: 64521227, 64522028
Fakss: 64516077
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki