Bāreņu vai bez vecāku gādības palikuša bērna ievietošana ilgstošās sociālās aprūpes vai rehabilitācijas institūcijā (Brocēnu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Brocēnu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem nodrošina mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Tiesības saņemt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem ir bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, par kura ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi Brocēnu novada  bāriņtiesa:

1) ja viņa ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt pie aizbildņa vai audžuģimenē;
2) sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgā mācību iestādē, ja viņš sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Jāinteresējas klātienē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:
1) bērna vecāki miruši;
2) vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
3) vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
4) ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja:
1) bērna vecākiem ir atjaunotas aizgādības tiesības;
2) bērnam ir nodibināta aizbildnība;
3) bērns tiek nodots audžuģimenei;
4) likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Blīdenes pagasta pārvalde
Brocēnu novada bāriņtiesa
Gaiķu pagasta pārvaldes Bāriņtiesa
Remtes pagasta pārvaldes Bāriņtiesa
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi, bāriņtiesa sagatavo rakstisku pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē.
Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietota bērna aprūpi.
No vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, var piedzīt samaksu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu institūcijā vecāku veselības stāvokļa dēļ).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Blīdenes pagasta pārvalde
Brocēnu novada bāriņtiesa
Gaiķu pagasta pārvaldes Bāriņtiesa
Remtes pagasta pārvaldes Bāriņtiesa