Atļauja par pašvaldības simbolikas izmantošanu (CARNIKAVAS NOVADA DOME)
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Atļauja par pašvaldības simbolikas (ģerboņa, logo, saukļa) vai to elementu izmantošanu suvenīru, prezentācijas priekšmetu, izstrādājumu iepakojuma dizaina, pasākumu noformējumā u.c. preču izgatavošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšana
Simbolikas lietošanas atļauju, pamatojoties uz Carnikavas novada domes Simbolikas komisijas (turpmāk – Simbolikas komisija) lēmumu, izsniedz Simbolikas komisija.

Iesniedzamie dokumenti – iesniegums, kurā tiek norādīts:
1) Simbolikas lietošanas mērķis un formas aprakstu, norādot, vai Simbolika tiks izmantota peļņas vai bezpeļņas nolūkos;
2) izstrādājuma nosaukums, uz kura Simbolika tiks lietota;
3) ziņas par plānotajiem ražošanas (izgatavošanas) apjomiem un ziņas par laika periodu, kurā plānots ražot (izgatavot) izstrādājumu;
4) izstrādājuma dizaina autoru;
5) izstrādājuma ražotāju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Carnikavas novada dome
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: 67993814
Fakss: 67992326
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Carnikavas  novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: 66954812
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Pasts Korespondence
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits E-adrese: _DEFAULT@90000028989
2. solis / Apmaksa
Nodevas likme par Carnikavas novada simbolikas izmantošanu katram izgatavojuma veidam ir noteikta kalendārajam gadam:
1) fiziskām personām – 14,23 euro;
2) sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām – 28,46 euro;
3) juridiskām personām - 71,14 euro.

Nodeva iemaksājama Carnikavas novada budžetā 15 dienu laikā pēc atļaujas izsniegšanas dienas.

No nodevas samaksas ir atbrīvoti:
*pensionāri, invalīdi, politiski represētas, trūcīgas vai maznodrošinātas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Carnikavas novada administratīvajā teritorijā;
*privātpersonas, kuras Simboliku atveido ierobežotā apjomā, bezpeļņas nolūkā, t.i., personiskām vajadzībām, mācību nolūkos, kā arī informatīviem mērķiem, piemēram, veidojot aktuālo notikumu apskatu;
*Carnikavas novadā reģistrētie komersanti – nēģu cepēji un nēģu zvejnieki, kuri uz savas produkcijas ataino aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu (AĢIN) zīmi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus