Apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai
Izvēlētā teritorija: Pļaviņu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Apliecība sociālo garantiju nodrošināšanai (Pļaviņu novada dome)
Īss apraksts:
Bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna apliecības saņemšana sociālo garantiju nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Pļaviņu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas Bāriņtiesā, iesniedzot iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Bērnam vecumā no septiņiem gadiem - bāriņtiesai jāiesniedz bērna fotogrāfija (3x4cm).  Pilngadību sasniegušajam bērnam līdz 24 gadu vecumam - izglītības iestādes izziņa ar ierakstu par sekmīgu mācību vielas apguvi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada bāriņtiesa
Adrese: 1. maija iela 10 - 7, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133853
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa dokumentus apliecības sociālo garantiju nodrošināšanai izgatavošanai nosūtīta Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai un tā tiek izgatavota desmit dienu laikā.
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1. oktobrim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada bāriņtiesa
Adrese: 1. maija iela 10 - 7, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133853
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki