Atļauja pašvaldības simbolikas, karoga un ģerboņa izmantošanai (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pļaviņu novada domes iestādes un struktūrvienības drīkst lietot ģerboņa attēlus to rīkotajos pasākumos.

Citas fiziskas vai juridiskas personas Pļaviņu novada ģerboni var lietot, ja pirms Pļaviņu novada ģerboņa lietošanas saņemta Pļaviņu novada domes atļauja.

Pļaviņu novada simboliku drīkst izmantot komerciāliem mērķiem juridiskas un fiziskas personas atribūtikas, suvenīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves u.tml. priekšmetu noformēšanā un ražošanā, nosaukumos vai noformējumos, t.sk. internetā, tikai ar Pļaviņu novada domes atļauju.

Bez saskaņošanas novada simboliku drīkst izmantot gadījumos, kad to atveido ierobežotā apjomā izziņas nolūkos (mācību procesā, bibliotēkās, muzejos un arhīvos), kā arī informatīviem mērķiem, (piemēram, veidojot tādu aktuālo notikumu apskatu).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
14 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās.
Neklātienē – iesniegumu nosūta pa pastu – Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120.
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums;
2) izstrādājuma skice vai etalona paraugs (ja attiecināms).

Lai saņemtu pakalpojumu, jāsamaksā Pašvaldības nodeva:
fiziskām personām – EUR 10,00 uz vienu gadu;
juridiskām personām – EUR 30,00 uz vienu gadu.
Gadījumos, kad saskaņojums nav nepieciešams - bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē – Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās,
Neklātienē – nosūtot uz iesnieguma iesniedzēja norādīto adresi,
Elektroniski – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki