Izziņa par deklarēto dzīvesvietu (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldība, pamatojoties uz personas pieprasījumu, sniedz Iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas (izziņu) par personas vai viņa nepilngadīgo bērnu, aizgādnībā vai aizgādnībā esošo personu deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi), ja personas deklarētā vai reģistrētā dzīvesvieta ziņu izsniegšanas brīdī ir pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Ziņas par citas personas deklarēto dzīvesvietu vai mirušas personas pēdējo dzīvesvietu, ja pēdējā dzīvesvieta ir bijusi deklarēta vai reģistrēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, sniedz, ja pieprasītājs iesniegumā norāda leģitīmu mērķi un tiesisku pamatojumu ziņu saņemšanai par citu personu, un iesniegumam pievieno pamatojumu apliecinošus dokumentus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
2 stundu - 5 darbdienu laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 0; 1998.09.24.)
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 0; 2003.07.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pļaviņu novada dome
Kontaktinformācija: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.01.