Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pabalsts audžuģimenēm (Rēzeknes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pierasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra igādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bāriņtiesā jāiesniedz:
1. rakstisks pieprasījums;
2. bāriņtiesas lēmums par bērna ievietošanu audžuģimenē (noraksts).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda (oriģināls) personu apliecinošs dokuments – pase.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki