Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai Rēzeknes novada pašvaldības iedzīvotājiem (Rēzekenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Garantētā minimālā ienākuma līmeņa (GMI) līmeņa apmērs vienai personai mēnesī ir EUR 53,00. Rēzeknes novadā noteiktais GMI līmenis 1 (vienai) personai atbilst valstī noteiktā GMI līmenim un to piešķir ārējos normatīvajos aktos par GMI aprēķināšanu, piešķiršanu un  izmaksāšanu noteiktajā kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pabalsta pieprasīšana
Sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pabalsta saņemšana
Pabalsts tiks pārskaitīts uz klienta norādīto kontu līdz tekošā mēneša 30 datumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki