Izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam izsniegšana iedzīvotājiem (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Trūcīgas  ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts un šī statusa apliecinoša izziņa tiek izsniegta darbspējīgām personām uz trīs mēnešiem, pensionāriem/invalīdiem - uz sešiem mēnešiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Palīdzības pieprasītājam ir jāsniedz patiesas ziņas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. sociālajā dienestā jāiesniedz iesniegums pakalpojuma pieprasīšanai, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija, jāiesniedz ienākumus apliecinošus dokumentus
Iesniegumam jāpievieno sekojoši dokumenti:
1. izziņa no NVA par bezdarbnieka statusa iegūšanu
2. iztikas līdzekļu deklarācija
3. ienākumus apliecinošas izziņas par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem (ienākumi no algota darba, valsts sociālās apdrošināšanas pabalsti, atlīdzības un pensijas, valsts sociālie pabalsti, stipendijas, kompensācijas, uzturlīdzekļi, atsevišķi dzīvojošā laulātā vai bērna vecāka sniegtais materiālais atbalsts, ienākumi no saimnieciskās vai profesionālās darbības par laikposmu no iepriekšējā gada 1. janvāra līdz 31. decembrim)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jebkurā pagasta pārvaldē
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālajā dienestā jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki