Akcīzes preču pārvietošanas paziņojums
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Jebkurai fiziskai personai, kas šķērso Latvijas Republikas valsts robežu ar Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku uz autoceļa izveidotajā robežšķērsošanas vietā, ir pienākums aizpildīt un iesniegt akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu par atsevišķām akcīzes precēm un komerciālajā mehāniskajā transportlīdzeklī esošo degvielu, kas nepieciešams transportlīdzekļa darbības nodrošināšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Robežšķērsošanas brīdī, klātienē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jebkurai fiziskai personai robežas šķērsošanas vietā jāiesniedz muitas amatpersonai vai, ja robežšķērsošanas vietā muitas kontrole nav paredzēta, - Valsts robežsardzes amatpersonai,  rakstveidā aizpildīts akcīzes preču pārvietošanas paziņojums un jāuzrāda muitas kontrolei personīgajā bagāža esošas atsevišķas akcīzes preces (tabakas izstrādājumi, t.sk., cigaretes,
alkoholiskie dzērieni) un jāsniedz informācija par degvielas daudzumu personīgajā vieglajā transportlīdzeklī un pārvietojamā degvielas tvertnē. Komerciālo mehānisko transportlīdzekļu vadītājiem papildus jānorāda nobraukuma (odometra) stāvoklis robežšķērsošanas brīdi, kā arī tā turētāja (īpašnieka) nosaukums un reģistrācijas numurs.

Akcīzes preču pārvietošanas paziņojumu var iesniegt arī Pededzes, Meikšānu un Kaplavas robežšķērsošanas vietās, kur muitas kontrole nav paredzēta.

Akcīzes preču pārvietošanas paziņojuma veidlapas ir bez maksas pieejamas kompetentajā iestādē valsts robežas šķērsošanas vietā. Informāciju veidlapā iespējams aizpildīt  latviešu, krievu vai angļu valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Pāternieku MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Silenes MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Terehovas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKPD daļas Vientuļu MKP
2. solis / Pakalpojumu saņemšana
Kompetentās iestādes amatpersona izlases kārtībā vai saskaņā ar tās rīcībā esošo informāciju pārliecinās par norādīto atsevišķu akcīzes preču daudzuma atbilstību faktiskajam daudzumam un par citu akcīzes preču pārvietošanas paziņojumā sniegto ziņu patiesumu. Pakalpojuma sniegšanu nodrošina teritoriāli tuvākais muitas kontroles punkts vai robežšķērsošanas vieta, kur muitas kontrole nav paredzēta.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Grebņevas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Pāternieku MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Silenes MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKP daļas Terehovas MKP
VID Muitas pārvaldes Latgales MKPD daļas Vientuļu MKP