Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām, Olaines novada pašvaldība
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
20 darba dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas, pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;

Lēmumu par pirmpirkumtiesību neizmantošanu pieņem 5 darba dienu laikā.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 61; 1994.05.19.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Olaines novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Zemgales ielā 33, Olaine, LV-2114
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.06.