Izziņa (lēmums) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Atsavinot nekustamo īpašumu Rēzeknes novada teritorijā pirkuma līgums (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu) iesniedzams Rēzeknes novada pašvaldībā. Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu pašvaldību funkcijas, dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma pieņem lēmumu par pirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma pārdevējs vai tā pilnvarotā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
5 darba dienas vai 20 dienas
Termiņš tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 “Noteikumu par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteiktajiem termiņiem un kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.SOLIS - Pakalpojuma pieprasīšana
1. Nekustama īpašuma pārdevējs vai tā pilnvarota persona klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā norāda:
1.1. Nekustamā īpašuma pārdevēja vai pilnvarotās personas  kontaktinformāciju;
1.2. Nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs, sastāvs, zemesgrāmatas nodalījuma numuru un pārdošanas summu;

2. Iesniedz iesniegumu.
3. Pārdevējs vai tā pilnvarotā persona iesniegumam pievieno pirkuma-pārdošanas līgumu vai tā norakstu (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu).
4. Rēzeknes novada pašvaldība izvērtē vai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.
5. Ja Rēzeknes novada pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, Rēzeknes novada dome 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
6. Ja Rēzeknes novada pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas Rēzeknes novada pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā  pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / 2.SOLIS - Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese vai iesniegumā norādītā e-pasta adrese).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: