Izziņa (lēmums) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā organizācija: RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Atsavinot nekustamo īpašumu Rēzeknes novada teritorijā pirkuma līgums (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu) iesniedzams Rēzeknes novada pašvaldībā. Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu pašvaldību funkcijas, dome ne vēlāk kā 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma pieņem lēmumu par pirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības. Ja pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc pirkuma līguma saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma pārdevējs vai tā pilnvarotā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
5 darba dienas vai 20 dienas
Termiņš tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 “Noteikumu par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteiktajiem termiņiem un kārtībai.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu var pārsūdzēt tiesā.
Pašvaldības izziņa par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav apstrīdama un pārsūdzama. Lēmums par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nav pārsūdzams.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Vispārējie personāla pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.04.