Cenrādis:
Elektronisko pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Ārlietu ministrija
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Dokumentu izprasīšana
1.1. Atkārtota civilstāvokļa reģistrāciju apliecinoša apliecība Vērtība 7,00 EUR 0,00 EUR 7,00 EUR
1.2. Dokumentu legalizācija Gabali 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
1.3. Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm ar Latvijas Republikas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības ārvalstī (turpmāk – pārstāvniecība) starpniecību Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
1.4. Dokumentu pārsūtīšana konsulāro funkciju veikšanai Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
2. Izziņu izsniegšana
2.1. Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra (izņemot par dzīvesvietu) Gabali 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
2.2. Izziņas saņemšana no Iedzīvotāju reģistra (par dzīvesvietu) Gabali 2,50 EUR 0,00 EUR 2,50 EUR
2.3. Rakstiskas izziņas izsniegšana no Iedzīvotāju reģistra (svešvalodā) Gabali 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
2.4. Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās ar ierakstītu sūtījumu Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
Normatīvie akti: