Cenrādis:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Traktortehnikas vai tās piekabes vienas vienības īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā) Vienība 9,82 EUR EUR EUR
2. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas dokumentu izvērtēšana Vienība 6,62 EUR EUR EUR
3. Traktortehnikas vai tās piekabes, tās īpašnieka vai turētāja reģistrācijas datu maiņa valsts informācijas sistēmā Izmaiņa 11,40 EUR EUR EUR
4. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašnieka vai turētāja (fiziskai vai juridiskai personai) maiņa Izmaiņa 9,26 EUR EUR EUR
5. Traktortehnikas vai tās piekabes noņemšana no uzskaites Vienība 2,56 EUR EUR EUR
6. Traktortehnikas vai tās piekabes tehnisko datu salīdzināšana Vienība 8,69 EUR EUR EUR
7. Numurēta agregāta īpašnieka maiņa Izmaiņa 10,67 EUR EUR EUR
8. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme Vienība 14,76 EUR EUR EUR
9. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīme pēc klienta izvēles Vienība 40,00 EUR EUR EUR
10. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas izvēles numura zīme (pēc individuāla pasūtījuma) Vienība 569,15 EUR EUR EUR
11. Valsts reģistrācijas numura zīmes glabāšana Mēnesis 25,00 EUR EUR EUR
12. Papildu resursu un datu apstrāde (hologrammas izgatavošana un veidlapas noformēšana) traktortehnikai, tās piekabēm vai speciālajai traktortehnikai Vienība 9,61 EUR EUR EUR
13. Traktortehnikas vai tās piekabes pārbūves atzinums Vienība 21,48 EUR EUR EUR
14. Traktoru un lauksaimniecības pašgājējmašīnu ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 16,09 EUR EUR EUR
15. Traktoru un lauksaimniecības pašgājējmašīnu atkārtota valsts tehniskā apskate Vienība 9,00 EUR EUR EUR
16. Piekabju ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 11,97 EUR EUR EUR
17. Piekabju atkārtota ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 6,00 EUR EUR EUR
18. Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) ikgadējā valsts tehniskā apskate Vienība 23,92 EUR EUR EUR
19. Traktortehnikas (izņemot traktorus un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) atkārtota valsts tehniskā apskate Vienība 15,00 EUR EUR EUR
20. Izbraukums uz klienta noteikto adresi valsts tehniskās apskates veikšanai Izsaukums 20,00 EUR EUR EUR
21. Izbraukums uz klienta noteikto adresi ārpussezonas periodā valsts tehniskās apskates veikšanai Izsaukums 10,00 EUR EUR EUR
22. Izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates vietu Personai 7,00 EUR EUR EUR
23. Valsts tehniskās apskates, tehniskās kontroles uzlīme vai talons Vienība 2,94 EUR EUR EUR
24. Atļauja piedalīties ceļu satiksmē Atļauja 2,85 EUR EUR EUR
25. Traktortehnikas vadītāju teorētiskais kvalifikācijas eksāmens Persona 10,11 EUR EUR EUR
26. Traktortehnikas vadīšanas eksāmens Persona 25,00 EUR EUR EUR
27. Viena veida traktortehnikas un tās piekabes nodrošinājums TR1 vai TR2 kategorijas vadīšanas eksāmenā (vienai kategorijai) vai testa brauciena nodrošinājums pirms eksāmena Persona 42,69 EUR EUR EUR
28. Viena veida traktortehnikas nodrošinājums TR3 vai TR4 kategorijas vadīšanas eksāmenā (vienai kategorijai) vai testa brauciena nodrošinājums pirms eksāmena Persona 56,91 EUR EUR EUR
29. Ārvalstīs izdoto traktortehnikas vadīšanas profesionālās kvalifikācijas dokumentu izvērtēšana Persona 100,00 EUR EUR EUR
30. Fotogrāfijas nodrošinājums traktortehnikas vadītāja apliecībai Apliecība 5,00 EUR EUR EUR
31. Traktortehnikas vadītāja apliecības vai braukšanas mācību atļaujas noformēšana un izsniegšana Apliecība 13,60 EUR EUR EUR
32. Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā stingrās uzskaites dokumenta vai materiāla atjaunošana vai maiņa Izmaiņa 10,33 EUR EUR EUR
33. Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā Izmaiņa 8,40 EUR EUR EUR
34. Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, iekārtai Numurs 14,00 EUR EUR EUR
35. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru apmācība Persona 224,81 EUR EUR EUR
36. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru atestācija Persona 6,40 EUR EUR EUR
37. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības izsniegšana Apliecība 7,11 EUR EUR EUR
38. Atkārtota traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktora apliecības izsniegšana Apliecība 7,11 EUR EUR EUR
39. Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā Liegums 10,00 EUR EUR EUR
40. Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana Komplekts 21,60 EUR EUR EUR
41. Atkārtota tirdzniecības numura apliecības izsniegšana Apliecība 10,80 EUR EUR EUR
42. Tranzīta numura un apliecības izsniegšana Komplekts 21,60 EUR EUR EUR
43. Atkārtota tranzīta numura apliecības izsniegšana Apliecība 10,80 EUR EUR EUR
44. Mācību karte izglītības iestādēm un komersantiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Atļauja 280,40 EUR EUR EUR
45. Atkārtota mācību kartes izsniegšana izglītības iestādēm un komersantiem (karte bojāta vai nozaudēta, mainīts nosaukums vai adrese) Atļauja 99,60 EUR EUR EUR
46. Mācību grupas reģistrācija izglītības iestādēm un komersantiem, kas nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Grupa 52,68 EUR EUR EUR
47. Traktortehnikas vadītāju mācību grupas atkārtota pārbaude Grupa 48,80 EUR EUR EUR
48. Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma pārbaude Pārbaude 48,80 EUR EUR EUR
49. Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes nodrošinājuma maiņa Izmaiņa 50,00 EUR EUR EUR
50. Traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana Apliecība 42,69 EUR EUR EUR
51. Atkārtota traktortehnikas tirdzniecības vietas apliecības noformēšana un izsniegšana vai mācību atļaujas nomaiņa pret mācību karti Apliecība 24,48 EUR EUR EUR
52. Rēķina-uzziņas realizācija (komplekts – 10 gab.) Komplekts 14,23 EUR EUR EUR
53. Izziņa no aģentūras arhīva Vienība 15,00 EUR EUR EUR
54. Izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi (elektroniskā veidā) Izziņa 1,98 EUR EUR EUR
55. Izziņa no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi (papīra formā) Izziņa 10,10 EUR EUR EUR
56. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabēm (līdz 20 000 ierakstu) Pārskats 43,77 EUR EUR EUR
57. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabēm (20 001–50 000 ierakstu) Pārskats 163,75 EUR EUR EUR
58. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabēm (50 001–100 000 ierakstu) Pārskats 363,75 EUR EUR EUR
59. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabēm (100 001 ieraksts un vairāk) Pārskats 443,76 EUR EUR EUR
60. Dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda iznomāšana (24 h) Vienība 58,79 EUR EUR EUR
61. Dīzeļdegvielas sūkņa regulēšana Stunda 23,52 EUR EUR EUR
62. Traktortehnikas motora izmešu mērījums Vienība 14,11 EUR EUR EUR
63. Traktortehnikas motora jaudas mērījums Vienība 58,79 EUR EUR EUR
64. Traktora motora jaudas mērījums vienā vietā vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai Vienība 47,03 EUR EUR EUR
65. Traktortehnikas motora diagnostika (izmešu un jaudas mērījumi) Vienība 70,55 EUR EUR EUR
66. Dīzeļmotora sprauslu pārbaude un regulēšana Sprausla 1,76 EUR EUR EUR
67. Jaudas mērīšana ar slogošanas iekārtu Vienība 18,94 EUR EUR EUR
68. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotības pārbaude Vienība 23,52 EUR EUR EUR
69. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude Vienība 24,41 EUR EUR EUR
70. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sprauslas caurplūdes pārbaude Sprausla 0,58 EUR EUR EUR
71. Riteņtraktora mantiskais novērtējums Vienība 24,24 EUR EUR EUR
72. Kāpurķēžu traktora mantiskais novērtējums Vienība 29,01 EUR EUR EUR
73. Traktora (ar iekārtu) mantiskais novērtējums Vienība 23,00 EUR EUR EUR
74. Traktortehnikas piekabes mantiskais novērtējums Vienība 9,43 EUR EUR EUR
75. Vieglās automašīnas (līdz 1200 kg) mantiskais novērtējums Vienība 18,35 EUR EUR EUR
76. Vieglās automašīnas (1201–1550 kg) mantiskais novērtējums Vienība 21,64 EUR EUR EUR
77. Vieglās automašīnas (1551–1800 kg) mantiskais novērtējums Vienība 24,02 EUR EUR EUR
78. Vieglās automašīnas (1801–2100 kg) mantiskais novērtējums Vienība 25,30 EUR EUR EUR
79. Vieglās automašīnas (2101–2600 kg) mantiskais novērtējums Vienība 26,56 EUR EUR EUR
80. Vieglās automašīnas (2601 kg un vairāk) mantiskais novērtējums Vienība 28,08 EUR EUR EUR
81. Kravas automašīnas (0,8–5,0 t) mantiskais novērtējums Vienība 20,55 EUR EUR EUR
82. Kravas automašīnas (5,1–9,0 t) mantiskais novērtējums Vienība 23,38 EUR EUR EUR
83. Kravas automašīnas piekabes (1,0–5,0 t) mantiskais novērtējums Vienība 9,43 EUR EUR EUR
84. Motocikla vai kvadricikla (500 cm3 un vairāk) mantiskais novērtējums Vienība 10,32 EUR EUR EUR
85. Autobusa (līdz 3500 kg) mantiskais novērtējums Vienība 25,97 EUR EUR EUR
86. Autobusa (3501–12 000 kg) mantiskais novērtējums Vienība 24,52 EUR EUR EUR
87. Autobusa (12 001–20 000 kg) mantiskais novērtējums Vienība 26,27 EUR EUR EUR
88. Autobusa (20 001–26 000 kg) mantiskais novērtējums Vienība 28,92 EUR EUR EUR
89. Graudu kombaina mantiskais novērtējums Vienība 24,94 EUR EUR EUR
90. Mēslojuma izkliedētāja mantiskais novērtējums Vienība 9,98 EUR EUR EUR
91. E grupas mašīnas mantiskais novērtējums Vienība 23,80 EUR EUR EUR
92. Citu tehnikas objektu mantiskais novērtējums Vienība 5,68 EUR EUR EUR
93. Transporta nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Kilometrs 0,67 EUR EUR EUR
94. Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju veikšanai Pakalpojums 0,67 EUR EUR EUR
95. Transporta nodrošinājums citu pakalpojumu sniegšanai Kilometrs 0,55 EUR EUR EUR
96. Norēķinu nodrošinājums citu pakalpojumu sniegšanai Pakalpojums 0,55 EUR EUR EUR
97. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate Persona 4,00 EUR EUR EUR
98. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate ģimenēm (2 pieaugušie un vismaz 2 bērni) Ģimene 6,00 EUR EUR EUR
99. Izglītojošas lekcijas, konsultācijas vai gida pakalpojumi grupām līdz 10 cilvēkiem Grupa 10,00 EUR EUR EUR
100. Gida pakalpojumi apmeklētājiem grupā, kurā ir vairāk par 10 cilvēkiem (par katru nākamo apmeklētāju virs 10 cilvēkiem) Persona 0,50 EUR EUR EUR
101. Tematiskā pasākuma vadīšana muzejā Pasākums 40,00 EUR EUR EUR
102. Muzeja krājumu – 1920.–1940. gadā radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām Kadrs 20,00 EUR EUR EUR
103. Muzeja krājumu – pēc 1941. gada radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām Kadrs 10,00 EUR EUR EUR
104. Muzeja krājumu – dokumentu, kartogrāfijas materiālu un iespieddarbu – izmantošana publikācijām Muzeja priekšmets 20,00 EUR EUR EUR
105. Muzeja ekspozīcijas izmantošana profesionālai filmēšanai un fotografēšanai Muzeja priekšmets 10,00 EUR EUR EUR
106. Muzeja krājumu – lielgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 h) Vienība 578,51 EUR EUR EUR
107. Muzeja krājumu – mazgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 h) Vienība 148,76 EUR EUR EUR
108. Muzeja krājumu priekšmetu noma uz laiku līdz septiņām dienām Vienība 10,00 EUR EUR EUR
109. Muzeja telpu noma (līdz 6 h) Pasākums 123,97 EUR EUR EUR
110. Muzeja telpu noma (24 h) Pasākums 247,93 EUR EUR EUR
111. Telpu noma (viens kvadrātmetrs) Stunda 0,21 EUR EUR EUR
112. Muzeja teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (līdz 24 h) Pasākums 161,16 EUR EUR EUR
113. Muzeja noteiktas teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (līdz 6 h) Pasākums 41,32 EUR EUR EUR
114. Muzeja noteiktas teritorijas noma Dalībnieks 4,13 EUR EUR EUR
115. Muzeja telpu noma Kvadrātmetrs 3,22 EUR EUR EUR
116. Ūdens līmeņa mērlatas izgatavošana Metrs 70,25 EUR EUR EUR
117. Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas ekspluatācijas vai testa sistēmas tehniskā pieslēguma izveidošana un konfigurēšana (līdz 2 starpsistēmu lietotājiem) Pieslēgums 304,92 EUR EUR EUR
118. Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas lietotāju izveide Lietotājs 10,49 EUR EUR EUR
119. Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana Lietotājs 8,87 EUR EUR EUR
120. Valsts informācijas sistēmas pieejamo datu apjoma vai konfigurācijas izmaiņas klientam, kas izmanto starpsistēmu datu apmaiņas saskarni Pieslēgums 124,03 EUR EUR EUR
121. Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas abonēšana (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita) Mēnesis 240,00 EUR EUR EUR
122. Valsts informācijas sistēmas testa sistēmas abonēšana vienai saskarnei (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita) Mēnesis 60,50 EUR EUR EUR
123. Programmatūras izstrāde, ja datu apstrādei valsts informācijas sistēmā nepieciešams izmantot īpašas datu nodošanas, sagatavošanas metodes vai atlases kritērijus Cilvēkstunda 54,45 EUR EUR EUR
Normatīvie akti: