Cenrādis:
Iestādes pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Lauksaimniecības datu centrs
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija Vienība 3,50 EUR 0,00 EUR 3,50 EUR
2. Dzīvnieku apsēklošanas reģistrācijas lapas datu ievade Lauksaimniecības datu centrā Lapa 0,14 EUR 0,00 EUR 0,14 EUR
3. Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes datos Vienība 4,98 EUR 0,00 EUR 4,98 EUR
4. Kļūdaini iesniegtu pārraudzības datu labošana Stunda 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
5. Obligātās svaigpiena paraugu numuru uzlīmes sagatavošana Lapa 0,94 EUR 0,20 EUR 1,14 EUR
6. Atšķirības lentes izgatavošana bīstamam sunim Gabali 23,77 EUR 4,99 EUR 28,76 EUR
7. Datu vai dokumentu labošana (tai skaitā jau reģistrētu notikumu vai datu pievienošana, kas iesniegti vēlāk nekā trīs mēnešus pēc informācijas reģistrēšanas dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrā) Stunda 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
8. Sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības, vērtēšanas, mākslīgās apsēklošanas un olšūnu un embriju transplantācijas darba veikšanai Gabali 26,86 EUR 0,00 EUR 26,86 EUR
9. Jauna ganāmpulka reģistrēšana Vienība 5,69 EUR 0,00 EUR 5,69 EUR
10. Jaunas novietnes reģistrēšana Vienība 5,69 EUR 0,00 EUR 5,69 EUR
11. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta izgatavošana Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
12. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta dublikāta izgatavošana Gabali 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
13. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta izgatavošana Gabali 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
14. Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas dokumenta vai aizstājējdokumenta izgatavošana steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
15. Krotālijas, citas preces un pakalpojumi
15.1. Krotālijas un citas preces, pakalpojumi Pasūtījums - - -
15.2. Briežiem un citām sugām (lielās krotālijas) Gabali 1,16 EUR 0,24 EUR 1,40 EUR
15.3. Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana ( liellopiem) steidzami ( vienas darba dienas laikā) Komplekts 8,15 EUR 1,71 EUR 9,86 EUR
15.4. Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 7,06 EUR 0,00 EUR 7,06 EUR
15.5. Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,70 EUR 0,00 EUR 0,70 EUR
15.6. Elektroniskie transponderi (elektroniskais mikročips ar valsts kodu (zirgiem) vai bez valsts koda (mājdzīvniekiem)) Gabali 5,65 EUR 1,19 EUR 6,84 EUR
15.7. Elektronisko mikročipu nolasītājs RS420 vai analogs Gabali 685,95 EUR 144,05 EUR 830,00 EUR
15.8. Elektronisko mikročipu nolasītājs Global-Scan GS110 vai analogs Gabali 103,72 EUR 21,78 EUR 125,50 EUR
15.9. Dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana (liellopiem, aitām, kazām) Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
15.10. Dzīvnieka apzīmēšanas akta dublikāta izgatavošana steidzami (liellopiem, aitām, kazām) (vienas darbdienas laikā) Gabali 5,69 EUR 0,00 EUR 5,69 EUR
15.11. Liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 4,13 EUR 0,87 EUR 5,00 EUR
15.12. Liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 4,26 EUR 0,89 EUR 5,15 EUR
15.13. Elektronisko mikročipu nolasītājs Livestock Pocket Reader (LPR) vai analogs Gabali 181,82 EUR 38,18 EUR 220,00 EUR
15.14. Liellopiem elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija) steidzami Komplekts 8,15 EUR 1,71 EUR 9,86 EUR
15.15. Cūkām (mazās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,14 EUR 0,03 EUR 0,17 EUR
15.16. Cūkām (lielās krotālijas)steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,83 EUR 0,17 EUR 1,00 EUR
15.17. Cūkām (lielās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,25 EUR 0,05 EUR 0,30 EUR
15.18. Aitām un kazām elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija), normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 2,22 EUR 0,47 EUR 2,69 EUR
15.19. Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana ( liellopiem) normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 2,69 EUR 0,56 EUR 3,25 EUR
15.20. Dzīvnieka apzīmējuma komplekta sagatavošana ( liellopiem) normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 2,56 EUR 0,54 EUR 3,10 EUR
15.21. Cūkām (mazās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,60 EUR 0,13 EUR 0,73 EUR
15.22. Cūkām (lielās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,83 EUR 0,17 EUR 1,00 EUR
15.23. Cūkām (apaļās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,90 EUR 0,19 EUR 1,09 EUR
15.24. Cūkām (apaļās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,19 EUR 0,04 EUR 0,23 EUR
15.25. Cūkām (lielās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,25 EUR 0,05 EUR 0,30 EUR
15.26. Cūkām (mazās krotālijas) apzīmējuma atjaunošanai, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,14 EUR 0,03 EUR 0,17 EUR
15.27. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai Gabali 3,14 EUR 0,66 EUR 3,80 EUR
15.28. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai Gabali 1,94 EUR 0,41 EUR 2,35 EUR
15.29. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai Gabali 1,94 EUR 0,41 EUR 2,35 EUR
15.30. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 4,30 EUR 0,90 EUR 5,20 EUR
15.31. Elektroniskās krotālijas apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 6,16 EUR 1,29 EUR 7,45 EUR
15.32. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 3,72 EUR 0,78 EUR 4,50 EUR
15.33. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai steidzami ( vienas darba dienas laikā) Gabali 0,94 EUR 0,20 EUR 1,14 EUR
15.34. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai , noramtīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,40 EUR 0,08 EUR 0,48 EUR
15.35. Krotāliju izgatavošana apzīmējuma atjaunošanai , noramtīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 1,49 EUR 0,31 EUR 1,80 EUR
15.36. Papildu apzīmējums jau apzīmētam dzīvniekam (maza, standarta vai apaļa krotālija) Gabali 1,86 EUR 0,39 EUR 2,25 EUR
15.37. Identifikācijas līdzekļi DNS analīžu noņemšanai ( liellopiem, aitām, kazām un cūkām) Komplekts 4,05 EUR 0,85 EUR 4,90 EUR
15.38. Identifikācijas līdzekļi DNS analīžu noņemšanai ( liellopiem, aitām, kazām un cūkām) Komplekts 4,13 EUR 0,87 EUR 5,00 EUR
15.39. Cūku krotāliju ieliekamā pistole Gabali 52,49 EUR 11,02 EUR 63,51 EUR
15.40. Neapdrukātas lielās krotālijas Gabali 0,74 EUR 0,16 EUR 0,90 EUR
15.41. Neapdrukātas mazās krotālijas Gabali 0,62 EUR 0,13 EUR 0,75 EUR
15.42. Krotāliju zīmulis Gabali 3,59 EUR 0,75 EUR 4,34 EUR
15.43. Briežiem un citām sugām (mazās, standarta krotālijas) Gabali 0,66 EUR 0,14 EUR 0,80 EUR
15.44. Aitām un kazām elektroniskais apzīmējuma komplekts (standarta krotālija, elektroniskā krotālija), normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Komplekts 2,33 EUR 0,49 EUR 2,82 EUR
15.45. Aitām un kazām (divas krotālijas – standarta vai apaļās) Steidzami Komplekts 1,92 EUR 0,40 EUR 2,32 EUR
15.46. Cūkām (apaļās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,19 EUR 0,04 EUR 0,23 EUR
16. Sīkpakas noformēšana liellopu pasēm/ pasu nosūtīšana uz pakomātu Gabali 4,13 EUR 0,87 EUR 5,00 EUR
17. Izziņu sagatavošana
17.1. Izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā) Gabali 4,98 EUR 0,00 EUR 4,98 EUR
17.2. Izziņa no datubāzes steidzami (divu darbdienu laikā) Gabali 21,34 EUR 0,00 EUR 21,34 EUR
17.3. Dokumenta kopija no arhīva ar apliecinājumu, ja dokuments iesniegts papīra dokumenta formā Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
17.4. Izdruka par dzīvnieku aprēķināto asinību, dzīvnieku sarakstu ganāmpulkā vai novietnē, piena kvalitātes rādītājiem, apsēklošanas ziņojumu atlase Gabali 4,27 EUR 0,00 EUR 4,27 EUR
17.5. Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
18. Apliecības izsniegšana pārraudzības vai mākslīgās apsēklošanas darba veikšanai vienā ganāmpulkā Gabali 14,23 EUR 0,00 EUR 14,23 EUR
Normatīvie akti: