Cenrādis:
Notariālie pakalpojumi
Organizācija:
Latvijas Zvērinātu notāru padome
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Mildas Ancānces notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
2. Antas Maldupes-Krūmiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
3. Dainas Andersones notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
4. Ingunas Bakanauskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
5. Brigitas Bazevičas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
6. Aijas Biezās notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
7. Irīnas Birznieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
8. Ingūnas Bobrovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
9. Regīnas Bogdānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
10. Jāņa Branta notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
11. Inetas Bulānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
12. Aijas Burbeckas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
13. Ineses Bušas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
14. Lindas Damanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
15. Baibas Dambes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
16. Guntas Daugavietes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
17. Ingas Dobbermanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
18. Zitas Dombrovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
19. Ingas Dreimanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
20. Pētera Ducmaņa notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
21. Līgas Eglītes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
22. Sandras Eilandes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
23. Anitas Elksnes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
24. Zanes Ernštreites notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
25. Ilzes Freidenfeldes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
26. Ilonas Grikkes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
27. Argitas Gustafssones notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
28. Evas Igaunes-Sēles notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
29. Marinas Jakimovas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
30. Sandras Jakušenokas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
31. Jevgenijas Jaunģelžes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
32. Agra Jaunpujēna notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
33. Ineses Jaunzemes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
34. Ingas Kalniškānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
35. Karinas Kaugures notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
36. Aigara Kaupes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
37. Māras Krasovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
38. Kristīnes Kreiles notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
39. Vitas Krekles-Muižnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
40. Arņa Krēgera notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
41. Ievas Krūmiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
42. Skaidrītes Krūmiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
43. Ilonas Purmalas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
44. Monikas Laiviņas-Laivenieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
45. Romualda Laizāna notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
46. Lailas Lapiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
47. Agritas Liepnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
48. Kristīnes Loginas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
49. Sandras Loginas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
50. Ivetas Lūses notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
51. Evitas Mančinskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
52. Larisas Medvedevas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
53. Ilzes Metuzāles notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
54. Arlitas Mintāles notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
55. Riharda Mintāla notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
56. Ineses Morozas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
57. Ingas Muciņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
58. Inetas Nīlanderes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
59. Janīnas Nollendorfas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
60. Vinetas Novickas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
61. Sarmītes Orlovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
62. Daces Ozoliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
63. Ivetas Ozoliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
64. Evijas Paļumas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
65. Kitijas Paukinas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
66. Ļubovas Pavlovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
67. Ilzes Pilsētnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
68. Ilzes Popeles notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
69. Ineses Purvinskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
70. Ināras Reliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
71. Zentas Reliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
72. Sandras Romānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
73. Renātes Rones notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
74. Dainas Roskošas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
75. Gundegas Rutkovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
76. Ilutas Saulietes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
77. Jāņa Skrastiņa notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
78. Baibas Skrebas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
79. Gunas Stikutes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
80. Sandras Stīpnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
81. Agras Šeibes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
82. Induļa Šermukšņa notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
83. Santas Terjohinas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
84. Dainas Trautmanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
85. Diānas Tučkus notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
86. Valdas Vaivaras notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
87. Hermaņa Vidžupa notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
88. Eduarda Virko notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
89. Ivetas Vitkovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
90. Gijas Zablovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
91. Martas Zeiles-Trijecas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
92. Irēnas Ziringas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
93. Dzintras Zitmanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
94. Ainas Zvidriņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
95. Maijas Lerhas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
96. Agneses Stalbertes-Švarcas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
97. Ingas Ērgles notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
98. Latvijas Zvērinātu notāru padomes pakalpojumi Pakalpojums - - -
99. Gitas Rubīnas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
100. Lindas Eglītes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
101. Vitālija Bogdāna notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
102. Agitas Macijevskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
103. Ilzes Rozes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
104. Aritas Ratenieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
105. Kristīnes Šapčenko notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
106. Daces Elksnes notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
107. Meldras Kaļvas notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
108. Kaspara Gerharda notariālie pakalpojumi Pakalpojums - - -
Normatīvie akti: