Cenrādis:
Maksas par preču zīmju tiesisko aizsardzību
Organizācija:
LR PATENTU VALDE
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Preču zīmes pieteikuma iesniegšana Skaits 90,00 EUR 0,00 EUR 90,00 EUR
2. Kolektīvās zīmes pieteikuma iesniegšana Skaits 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
3. Katra preču zīmes pieteikumā vai kolektīvās zīmes pieteikumā norādītā preču (pakalpojumu) klase (izņemot vienu) Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
4. Preču zīmes reģistrācija, ieskaitot preču zīmes reģistrācijas apliecības izsniegšanu un reģistrācijas publikāciju Skaits 95,00 EUR 0,00 EUR 95,00 EUR
5. Grozījumu, precizējumu vai labojumu izdarīšana preču zīmes pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas (izņemot grozījumus sarakstes adresē) Skaits 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
6. Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana Skaits 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
7. Kolektīvās zīmes reģistrācijas atjaunošana Skaits 240,00 EUR 0,00 EUR 240,00 EUR
8. Papildu termiņa piešķiršana preču zīmes reģistrācijas atjaunošanai Skaits 90,00 EUR 0,00 EUR 90,00 EUR
9. Termiņu pagarināšana, kas minēti likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 22. panta pirmajā daļā Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
10. Lietvedības turpināšana saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 22.1 pantu Skaits 45,00 EUR 0,00 EUR 45,00 EUR
11. Tiesību atjaunošana saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 22.2 pantu Skaits 70,00 EUR 0,00 EUR 70,00 EUR
12. Preču zīmes tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija Skaits 45,00 EUR 0,00 EUR 45,00 EUR
13. Grozījuma/labojuma izdarīšana Valsts preču zīmju reģistra ziņās (izņemot grozījumus sarakstes adresē) saskaņā ar likuma "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm" 17.panta 2.d., 25.1 panta 2.d., 26.panta 6.d., 30.panta 1.d., 35.panta 6.d. Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
14. Preču zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikuma sagatavošana atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem datiem un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju Skaits 81,00 EUR 0,00 EUR 81,00 EUR
15. Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju, ja dokumentus iesniedz ar Patentu valdes starpniecību Skaits 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
16. Dokumentu sagatavošana tādas nacionālās preču zīmes reģistrācijas pieteikuma paātrinātai (ārpuskārtas) izskatīšanai, kuru paredzēts pieteikt starptautiskajai reģistrācijai Skaits 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR
17. Komercķīlas atzīmes reģistrācija Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
18. Reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana Skaits 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
19. Apelācijas iesnieguma iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu preču zīmes lietā Skaits 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
20. Iebilduma iesniegšana pret preču zīmes reģistrāciju Skaits 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
Normatīvie akti: