Cenrādis:
Maksas par preču zīmju tiesisko aizsardzību
Organizācija:
Latvijas Republikas Patentu valde
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Preču zīmes pieteikuma iesniegšana Skaits 90,00 EUR 0,00 EUR 90,00 EUR
2. Kolektīvās zīmes pieteikuma vai sertifikācijas zīmes pieteikuma iesniegšana Skaits 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
3. Katra preču zīmes pieteikumā, kolektīvās zīmes pieteikumā vai sertifikācijas zīmes pieteikumā norādītā preču (pakalpojumu) klase (izņemot vienu) Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
4. Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācija, ieskaitot preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas apliecības izsniegšanu un reģistrācijas publikāciju Skaits 95,00 EUR 0,00 EUR 95,00 EUR
5. Grozījumu, precizējumu vai labojumu izdarīšana preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes sākotnējā pieteikumā pēc pieteicēja iniciatīvas Skaits 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
6. Preču zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45.panta 4.daļu Skaits 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
7. Kolektīvās zīmes reģistrācijas vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošana saskaņā ar Preču zīmju likuma 45.panta 4.daļu Skaits 240,00 EUR 0,00 EUR 240,00 EUR
8. Papildu maksa preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas atjaunošanai saskaņā ar Preču zīmju likuma 45.panta 5.daļu Skaits 90,00 EUR 0,00 EUR 90,00 EUR
9. Termiņu pagarināšana saskaņā ar Preču zīmju likuma 46.panta 1.daļu Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
10. Lietvedības turpināšana saskaņā ar Preču zīmju likuma 47.panta 2.daļu Skaits 45,00 EUR 0,00 EUR 45,00 EUR
11. Tiesību atjaunošana saskaņā Preču zīmju likuma "48.panta 2.daļu Skaits 70,00 EUR 0,00 EUR 70,00 EUR
12. Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas, reģistrācijas pieteikuma tiesību pārejas vai licences līguma reģistrācija Skaits 45,00 EUR 0,00 EUR 45,00 EUR
13. Grozījuma/labojuma izdarīšana Preču zīmju reģistra ziņās (izņemot groz. preču zīmes īpašnieka adresē, ziņās par pārstāvja iecelš./atcelšanu vai ziņās par pārstāvi, kā arī maznozīmīgu pārrakstīšanās vai Patentu valdes pieļautu kļūdu labojumus) Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
14. Preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes starptautiskās reģistrācijas pieteikuma sagatavošana atbilstoši pieteicēja iesniegtajiem datiem un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju Skaits 81,00 EUR 0,00 EUR 81,00 EUR
15. Dokumentu sagatavošana un nosūtīšana uz Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas Starptautisko biroju, ja dokumentus iesniedz ar Patentu valdes starpniecību Skaits 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
16. Papildmaksa par preču zīmes, kolektīvās zīmes vai sertifikācijas zīmes reģistrācijas pieteikuma paātrinātu (ārpuskārtas) izskatīšanu Skaits 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR
17. Komercķīlas atzīmes reģistrācija Skaits 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
18. Reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana Skaits 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
19. Apelācijas iesnieguma iesniegšana, kas saistīta ar Patentu valdes lēmumu preču zīmes lietā Skaits 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
20. Iebilduma iesniegšana pret preču zīmes reģistrāciju Skaits 180,00 EUR 0,00 EUR 180,00 EUR
Normatīvie akti: