Licence tādu produktu tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šķīdinātāju saturs
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauja ir nepieciešama, lai ierobežotu gaistošo organisko savienojumu emisijas vidē, nodrošinātu atbilstošu marķējumu un nenodarītu būtisku kaitējumu videi
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, pretējā gadījumā iesniegums tiks uzskatīts tikai kā informatīvs materiāls un būs nepieciešams parakstīts iesniegums papīra formātā). Jānorāda e-pasta adrese uz kuru vēlas saņemt atļauju.
Jāiesniedz iesniegums attiecīgajā Valsts vides dienesta Reģionālajā vides pārvaldē. Nepieciešamības gadījumā pēc VVD RVP pieprasījuma operatoram ir jāsniedz nepieciešamā papildinformācija.
Gaistošo organisko savienojumu licences pieejamas Valsts vides dienesta mājas lapā GOS
Ķīsmisko produktu un vielu uzraudzība veic Veselības inspekcija Biedrība Latvijas antīko automobiļu klubs izsniedz apliecinājumu par transportlīdzekļa statusa atbilstību antīkā transportlīdzekļa statusam
Ja licence nepieciešama produktu iegādei, lai restaurētu, atjaunotu vai uzturētu kultūras pieminekli, iesniegumam pievieno Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas izsniegtu apliecinājumu par attiecīgā objekta atbilstību kultūras pieminekļa statusam.
Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums (MK noteikumu Nr. 231 Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem - 3. pielikums);
Pievienojamie dokumenti noteikti 03.04.2007. MK noteikumos Nr.231 Noteikumi par gaistošo organisko savienojumu emisijas ierobežošanu no noteiktiem produktiem 12. pantā
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423219
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423219
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, bet ja personai uzņēmumā nav paraksta tiecības, tad jāuzrāda pilnvara atļaujas saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423219
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki