Licence tādu produktu tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šķīdinātāju saturs
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauja ir nepieciešama, lai ierobežotu gaistošo organisko savienojumu emisijas vidē, nodrošinātu atbilstošu marķējumu un nenodarītu būtisku kaitējumu videi
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1