Licence tādu produktu tirdzniecībai, kuru sastāvā ir paaugstināts organisko šķīdinātāju saturs
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauja ir nepieciešama, lai ierobežotu gaistošo organisko savienojumu emisijas vidē, nodrošinātu atbilstošu marķējumu un nenodarītu būtisku kaitējumu videi
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Vides pārraudzības valsts birojā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par piesārņojumu
(Saeima; likumi; 2001.07.01.)
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likums
(Saeima; likumi; 1999.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.01.08.