Ūdens resursu lietošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Ūdens resursu lietošanas atļauja nepieciešama darbībām, kuras saistītas ar regulāru virszemes un pazemes ūdeņu līmeņa , kvalitātes vai režīma maiņu, lai nodrošinātu virszemes un pazemes ūdeņu aizsardzību un saprātīgu izmantošanu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai pa e-pastu (nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, pretējā gadījumā iesniegums tiks uzskatīts tikai kā informatīvs materiāls un būs nepieciešams parakstīts iesniegums papīra formātā).
Jāiesniedz iesniegums (saskaņā ar MK noteikumu Nr. 736 1.pielikumu) attiecīgajā VVD Reģionālajā vides pārvaldē. Iesniegumam jābūt parakstītam. Pēc VVD RVP pieprasījuma operatoram jāsniedz nepieciešamā papildinformācija.
Iesniegumā jānorāda veids, kādā vēlas saņemt tehniskos noteikumus.
Informācija par ūdens resursu lietošanas atļaujām ir saņemama Valsts vides dienesta Reģionālajās vides pārvaldēs VVD Struktūrvienības
Informācija par ūdens resursu lietošanas atļauju iesniegumiem VVD mājas lapā Ūdens resursu lietošanas atļauju iesniegumi
Informācija par dzeramā ūdens kvalitāti Veselības inspekcija mājas lapā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-pakalpojums: Ūdens resursu lietošanas iesniegumi
Klātiene Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423219
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423219
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvara atļaujas saņemšanai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts vides dienesta Daugavpils reģionālās vides pārvalde
Adrese: Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423219
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki